dr. Erika Jež

Enote univerze:
Center za raziskave vina
Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo
Fakulteta za znanosti o okolju
Pisarna:
M-6 Dvorec Lanthieri Vipava
Telefon:
05 9099 708
708 (interna)
E-pošta:
Organizacija
Univerza v Novi Gorici
Govorilne ure:
Po predavanju oz. po predhodni najavi študentov (v obsegu ene ure na teden).
Asistent:
 • Kmetijstvo in okolje, 3. letnik. letnik
  Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Vinogradništvo in vinarstvo
 • Upravljanje okolja, 3. letnik. letnik
  Študijski program prve stopnje Okolje
 • Varstvo narave, 3. letnik. letnik
  Študijski program prve stopnje Okolje
 • Kemija in biologija tal, 2. letnik. letnik
  Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Vinogradništvo in vinarstvo