prof. dr. Darja Lisjak

Enote univerze:
Fakulteta za naravoslovje
Fakulteta za podiplomski študij
Pisarna:
P-6 Kampus Ajdovščina
Telefon:
05 3653 521
521 (interna)
Organizacija
Institut Jožef Stefan
Nosilec predmeta:
Predavatelj:
Asistent: