Katja Bučar Bricman, mag.fiz.

Enote univerze:
Fakulteta za naravoslovje
Fakulteta za znanosti o okolju
Poslovno-tehniška fakulteta
Pisarna:
M-18
Telefon:
05 3653 541
541 (interna)
Organizacija
Univerza v Novi Gorici
Asistent:
  • Astronomska opazovanja, 2. letnik. letnik
    Fizika in astrofizika I. stopnja
  • Fizika, 1. letnik. letnik
    Študijski program prve stopnje Okolje
  • Tehniška fizika, 1. letnik. letnik
    Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Gospodarski inženiring