dr. Elisa Mazzega

Enote univerze:
Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo
Fakulteta za znanosti o okolju
Pisarna:
134
Telefon:
05 33 15 204
204 (interna)
Organizacija
Univerza v Novi Gorici, LELS
Asistent:
  • Biokemija, 2. letnik. letnik
    Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Vinogradništvo in vinarstvo