pridr. prof. dr. Laura Gabrielli

Enote univerze:
Fakulteta za podiplomski študij
Pisarna:
28-Dvorec Lanthieri Vipava
Telefon:
05 6205 202
202 (interna)
Organizacija
Univerza v Ferrari, Italija
Nosilec predmeta:
Predavatelj: