Mateja Eniko, univ.dipl.lit.komp in prof.slov.

Enote univerze:
Fakulteta za humanistiko
Pisarna:
60
Telefon:
05 3315 232
232 (interna)
Organizacija
Univerza v Novi Gorici
Asistent: