Petra Makorič, mag. okoljskih ved

Enote univerze:
Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo
Fakulteta za znanosti o okolju
Laboratorij za vede o okolju in življenju
Pisarna:
86
Telefon:
05 3315 200
200 (interna)
Organizacija
Govorilne ure:
Po predavanju oz. po predhodni najavi študentov (v obsegu ene ure na teden).
Asistent: