doc. dr. Asta Gregorič

Enote univerze:
Fakulteta za podiplomski študij
Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo
Fakulteta za znanosti o okolju
Pisarna:
M-4 Kampus Ajdovščina
Telefon:
05 3653 530
530 (interna)
Organizacija
Aerosol d.o.o. in Univerza v Novi Gorici
Govorilne ure:
Po predavanju oz. po predhodni najavi študentov (v obsegu ene ure na teden).
Nosilec predmeta:
Predavatelj:
Asistent:
  • Hidrologija, 2. letnik. letnik
    Študijski program prve stopnje Okolje