Karla Božič, prof.ital.jezika

Enote univerze:
Fakulteta za humanistiko
Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo
Pisarna:
79
Telefon:
05 3315 237
237 (interna)
Govorilne ure:
četrtek 14.30
Nosilec predmeta:
  • Italijanski jezik, 3. letnik. letnik
    Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Vinogradništvo in vinarstvo
Predavatelj:
  • Italijanski jezik, 3. letnik. letnik
    Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Vinogradništvo in vinarstvo
Asistent:
  • Italijanski jezik, 3. letnik. letnik
    Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Vinogradništvo in vinarstvo