prof. dr. Irina Elena Cristea

Enote univerze:
Fakulteta za naravoslovje
Fakulteta za podiplomski študij
Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo
Fakulteta za znanosti o okolju
Poslovno-tehniška fakulteta
Pisarna:
58-Dvorec Lanthieri Vipava
Telefon:
05 3315 395 (Rožna Dolina)
05 6205 833 (Vipava)
395 (interna)
833 (interna)
Organizacija
Univerza v Novi Gorici
Govorilne ure:
torek 14.00 - 15.00
Nosilec predmeta:
Predavatelj:
 • Poslovna matematika (n), 1. letnik. letnik
  Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Gospodarski inženiring
 • Oblikovanje in analiza eksperimentov, 1. letnik. letnik
  Podiplomski magistrski študijski program Vinogradništvo in vinarstvo
 • *Teorija grup, 1. letnik. letnik
  Podiplomski doktorski študijski program Fizika
 • *Teorija grup, 2. letnik. letnik
  Podiplomski doktorski študijski program Fizika
 • Linearna algebra, 1. letnik. letnik
  Fizika in astrofizika I. stopnja
 • Matematika, 1. letnik. letnik
  Študijski program prve stopnje Okolje
 • Tehniška matematika, 1. letnik. letnik
  Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Gospodarski inženiring