dr. Tatjana Radovanović Vukajlović

Enote univerze:
Center za raziskave vina
Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo
Fakulteta za znanosti o okolju
Pisarna:
M-4 Dvorec Lanthieri Vipava
Telefon:
05 9099 711
711 (interna)
Organizacija
Univerza v Novi Gorici
Govorilne ure:
Po predavanju oz. po predhodni najavi študentov (v obsegu ene ure na teden).
Asistent:
  • Analizne metode v pridelavi vina, 2. letnik. letnik
    Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Vinogradništvo in vinarstvo
  • Splošna in anorganska kemija, 1. letnik. letnik
    Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Vinogradništvo in vinarstvo
  • Enološka kemija, 3. letnik. letnik
    Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Vinogradništvo in vinarstvo