prof. dr. Simona Golič Grdadolnik

Enote univerze:
Fakulteta za naravoslovje
Fakulteta za podiplomski študij
Pisarna:
P-6 Kampus Ajdovščina
Telefon:
05 3653 500
500 (interna)
Organizacija
Kemijski inštitut, Univerza v Novi Gorici
Nosilec predmeta:
Predavatelj: