prof. dr. Dorota Korte

Enote univerze:
Fakulteta za humanistiko
Fakulteta za podiplomski študij
Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo
Fakulteta za znanosti o okolju
Laboratorij za vede o okolju in življenju
Poslovno-tehniška fakulteta
Pisarna:
129
Telefon:
05 3315 238
238 (interna)
Govorilne ure:
Po predavanju oz. po predhodni najavi študentov (v obsegu ene ure na teden).
Nosilec predmeta:
Predavatelj:
Asistent:
  • Matematika s statistiko, 1. letnik. letnik
    Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Vinogradništvo in vinarstvo