prof. dr. Kozma Ahačič

Enote univerze:
Fakulteta za humanistiko
Fakulteta za podiplomski študij
Pisarna:
20
Telefon:
05 33 15 237
237 (interna)
Organizacija
ZRC SAZU
Govorilne ure:
vsak ponedeljek pred in po predavanjih
Nosilec predmeta:
Predavatelj: