doc. dr. Martina Bergant Marušič

Enote univerze:
Fakulteta za podiplomski študij
Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo
Fakulteta za znanosti o okolju
Poslovno-tehniška fakulteta
Pisarna:
82
Telefon:
05 3315 388
388 (interna)
Organizacija
Govorilne ure:
Po predavanju oz. po predhodni najavi študentov (v obsegu ene ure na teden).
Nosilec predmeta:
 • Biokemija, 2. letnik. letnik
  Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Vinogradništvo in vinarstvo
 • Biotehnologija in okolje, 2. letnik. letnik
  Študijski program prve stopnje Okolje
 • Biologija celice, 1. letnik. letnik
  Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Vinogradništvo in vinarstvo
 • Raziskovalno delo I, 1. letnik. letnik
  Podiplomski študijski program Molekularna genetika in biotehnologija (tretja stopnja)
 • Raziskovalno delo II, 2. letnik. letnik
  Podiplomski študijski program Molekularna genetika in biotehnologija (tretja stopnja)
 • Raziskovalno delo 3, 3. letnik. letnik
  Podiplomski študijski program Molekularna genetika in biotehnologija (tretja stopnja)
 • Raziskovalno delo IV, 4. letnik. letnik
  Podiplomski študijski program Molekularna genetika in biotehnologija (tretja stopnja)
 • Seminar I, 1. letnik. letnik
  Podiplomski študijski program Molekularna genetika in biotehnologija (tretja stopnja)
 • Seminar II, 2. letnik. letnik
  Podiplomski študijski program Molekularna genetika in biotehnologija (tretja stopnja)
 • Seminar III, 3. letnik. letnik
  Podiplomski študijski program Molekularna genetika in biotehnologija (tretja stopnja)
Predavatelj:
 • Biokemija, 2. letnik. letnik
  Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Vinogradništvo in vinarstvo
 • Biologija, 1. letnik. letnik
  Študijski program prve stopnje Okolje
 • Biotehnologija in okolje, 2. letnik. letnik
  Študijski program prve stopnje Okolje
 • Biologija celice, 1. letnik. letnik
  Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Vinogradništvo in vinarstvo
 • Raziskovalno delo I, 1. letnik. letnik
  Podiplomski študijski program Molekularna genetika in biotehnologija (tretja stopnja)
 • Raziskovalno delo II, 2. letnik. letnik
  Podiplomski študijski program Molekularna genetika in biotehnologija (tretja stopnja)
 • Raziskovalno delo 3, 3. letnik. letnik
  Podiplomski študijski program Molekularna genetika in biotehnologija (tretja stopnja)
 • Raziskovalno delo IV, 4. letnik. letnik
  Podiplomski študijski program Molekularna genetika in biotehnologija (tretja stopnja)
 • Seminar I, 1. letnik. letnik
  Podiplomski študijski program Molekularna genetika in biotehnologija (tretja stopnja)
 • Seminar III, 3. letnik. letnik
  Podiplomski študijski program Molekularna genetika in biotehnologija (tretja stopnja)