Andreja Škvarč, univ.dipl.inž.agron.

Enote univerze:
Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo
Pisarna:
28-A Dvorec Lanthieri Vipava
Telefon:
05 9099 700
700 (interna)
Govorilne ure:
v sklopu predavanj/vaj po 1 uro/tedensko
Nosilec predmeta:
Predavatelj:
Asistent: