Veronika Piccinini, prof. angleščine

Enote univerze:
Fakulteta za humanistiko
Fakulteta za naravoslovje
Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo
Fakulteta za znanosti o okolju
Poslovno-tehniška fakulteta
Pisarna:
30
Telefon:
05 3315 260
260 (interna)
Organizacija
Govorilne ure:
sreda 14.30 - 16.00
Nosilec predmeta:
Predavatelj:
Asistent:
  • Angleški jezik, 1. letnik. letnik
    Dodiplomski visokošolski strokovni študijski program Vinogradništvo in vinarstvo