prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik

Enote univerze:
Fakulteta za humanistiko
Fakulteta za podiplomski študij
Pisarna:
79
Telefon:
05 3315 237
237 (interna)
Organizacija
ZRC SAZU
Nosilec predmeta:
Predavatelj: