prof. dr. Urška Lavrenčič Štangar

Enote univerze:
Fakulteta za naravoslovje
Fakulteta za podiplomski študij
Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo
Fakulteta za znanosti o okolju
Poslovno-tehniška fakulteta
Pisarna:
79
Telefon:
05 33 15 241 (UNG
241 (interna)
ob četrkih)
Organizacija
Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL)
Govorilne ure:
Po dogovoru
Nosilec predmeta:
 • Zelena kemija, 2. letnik. letnik
  Študijski program prve stopnje Okolje
 • Zelena kemija, 3. letnik. letnik
  Študijski program prve stopnje Okolje
Predavatelj:
 • Zelena kemija, 2. letnik. letnik
  Študijski program prve stopnje Okolje
 • Zelena kemija, 3. letnik. letnik
  Študijski program prve stopnje Okolje