prof. dr. Lovrenc Lipej

Enote univerze:
Fakulteta za znanosti o okolju
Pisarna:
28-A Dvorec Lanthieri Vipava
Nosilec predmeta:
Predavatelj: