prof. dr. Marko Debeljak

Enote univerze:
Fakulteta za humanistiko
Fakulteta za podiplomski študij
Fakulteta za znanosti o okolju
Pisarna:
28-A Dvorec Lanthieri Vipava
Telefon:
01/ 477 3124
Organizacija
Institut Jožef Stefan, Ljubljana
Govorilne ure:
Po predavanju oz. po predhodni najavi študentov (v obsegu ene ure na teden).
Nosilec predmeta:
 • Ekologija, 2. letnik. letnik
  Študijski program prve stopnje Okolje
 • Sistemska ekologija, 1. letnik. letnik
  Študijski program druge stopnje Okolje
Predavatelj:
 • Ekologija, 2. letnik. letnik
  Študijski program prve stopnje Okolje
 • Sistemska ekologija, 1. letnik. letnik
  Študijski program druge stopnje Okolje