prof. dr. Juš Kocijan

Enote univerze:
Fakulteta za naravoslovje
Fakulteta za podiplomski študij
Fakulteta za znanosti o okolju
Poslovno-tehniška fakulteta
Pisarna:
57-Dvorec Lanthieri Vipava
Telefon:
05 6205 832
832 (interna)
Organizacija
Spletna stran
dsc.ijs.si/si/ljudje/jus_kocijan/
Govorilne ure:
torek 14.00 - 15.00
Nosilec predmeta:
Predavatelj: